Odd fellowship

Vertrouwen, verdieping, verbinding

Odd Fellows zijn mannen en vrouwen die met elkaar op zoek gaan naar verdieping, inhoud en zingeving in het leven. Het is een wereldwijde organisatie die zich op plaatselijk niveau inzet voor een samenleving waarin mensen geven om elkaar.

Odd Fellows geloven dat ieder mens medeverantwoordelijk is voor wat zich afspeelt in de samenleving, dichtbij en ver weg. Deze verantwoordelijkheid willen wij waarmaken door ons actief in te zetten voor de medemens en bij te dragen aan verdraagzaamheid en harmonie tussen mensen.

In onze ontmoetingen verdiepen we ons in een vertrouwelijke sfeer in wat zich afspeelt in onze samenleving. Wij werken aan persoonlijke groei door elkaar te inspireren en nieuwe inzichten te delen. Dit vanuit de vraag “Hoe kan ik in mijn dagelijks leven bijdragen aan een betere samenleving”. Het gaat om hoe je leeft, en minder om wat je bent.

Odd Fellows willen ieder mens met respect behandelen en (her)kennen in wie zij zijn. Solidariteit tonen en steun geven zij daarin voor ons belangrijk. Wij doen dit individueel of in gezamenlijke maatschappelijke activiteiten.

https://oddfellows.nl/

Kernwaarden: Vriendschap, Liefde en zoeken naar Waarheid

De kernwaarden van Odd Fellows zijn al 200 jaar maar nog steeds actueel (zie onder). Onze kernwaarden zijn ons kompas  en de basis voor hoe wij omgaan met mensen en kijken naar de wereld. Deze kernwaarden zijn verweven in onze unieke omgangsvormen en de manier waarop we onze ontmoetingen vorm geven. Zij zijn het fundament van het Odd Fellow zijn.

Vriendschap

Vriendschap staat voor het bij elkaar brengen van mensen en het opbouwen van een vriendschappelijke band die verschillen kan overbruggen. Vriendschap kan groeien door verdiepende gesprekken in een vertrouwelijke en sfeervolle omgeving.

Liefde

Liefde is het belang van de ander voorop zetten, geven zonder te rekenen op ontvangen.

Zoeken naar waarheid

Zoeken naar waarheid betekent in onderlinge gesprekken verkennen van onze verhouding tot de mens en samenleving, wat dit betekent voor ons dagelijks leven en de keuzes die we maken.

Oorsprong en Oprichting in Groningen

De Internationale Order of Odd Fellows I.O.O.F. vindt zijn oorsprong aan het eind van de 18e/begin van de 19e eeuw in Engeland. voortgekomen uit organisaties die in de 18e eeuw ontstonden in Engeland. De sociale omstandigheden in die tijd waren niet best. De Industriële revolutie, die voortkwam uit de uitvinding van de stoommachine door James Watt, leidde tot het ontstaan van grote fabrieken die de industrie van producten een boost gaven. Fabrieken konden overal gebouwd worden, arbeidskrachten voor de fabrieken werden gerekruteerd uit de mensen die vertrokken uit de landbouw. Kinderen werden aan het werk gezet. Vele landarbeiders werden fabrieksarbeiders die de eigenaars maar al te goed konden gebruiken. De arbeidsomstandigheden veranderden maar langzaam. De fabriekseigenaars kenden geen grenzen, meer arbeiders, ook kinderen, werden ingeschakeld om de winst maar zo hoog mogelijk te krijgen. Veiligheid in de fabrieken was niet geregeld; bij een ongeval of overlijden waren er geen voorzieningen voor weduwen, wezen of zieken. Bij ziekte werd niet uitbetaald.
Het was in die tijd dat organisaties als de IOOF ontstonden die de zorg op zich namen voor de armen, de zieken, en de wezen. Er waren immers geen sociale voorzieningen. Een groep mensen trok zich deze zaken wel aan, ze vormden een groep die zich afwijkend van de fabriekseigenaars gingen gedragen, ze kregen de naam Odd Fellows – vreemde mensen. Ze deden wat anders dan gebruikelijk. Ze zorgden op eigen initiatief voor de weduwen en wezen, ze verzorgden de overledenen, en …. meer. Begin 19e eeuw emigreerde een Engels lid van de I.O.O.F. naar Amerika en hij: Thomas Wildey vestigde in Baltimore een eigen orde die uitgroeide tot een wereldwijde organisatie, de Internationale Order of Odd Fellows.

I.O.O.F. in Nederland

De organisatie groeide en in Amsterdam werd in 1889 de eerste Nederlandse afdeling opgericht en erkend; In Groningen ontstond in navolging de eerste Groninger loge: de Drie Schakels Loge. Opgericht in Huis de Beurs op de Vismarkt. De Drie Schakels symboliseren: de Vriendschap, Liefde en Waarheid waaronder de logeleden trachten te leven.

Al snel groeide het logeleven zo sterk dat in Groningen een tweede loge werd opgericht in 1910: de Sint Maartenloge.

Ook de vrouwen verenigden zich in Rebekkah Loges. In Groningen ontstonden in de 20e eeuw twee Rebekkah Loges,de Groninger Rebekkah Loge no 7 en de Rebekkah Prunella loge no.

In diezelfde eeuw ontstonden door afsplitsing van de te groot wordende mannenloges nog twee Odd Fellow loges, de Fraternitas Loge no 69 en de W.A. Scholtenloge no 15. Helaas werden de beide laatste loges aan het begin van de 21e eeuw opgeheven en fuseerden deze met de Sint Maarten Loge .

Thans zijn er nog 2 mannen en 1 vrouwen loges, die hun bijeenkomsten houden in het Loge-gebouw. Tegenwoordig kan iedereen lid worden van de odd fellows. Voor meer verdieping in het leven, het luisteren naar mooie en inspirerende verhalen van anderen omlijst met leuke muziek, kom bij de odd fellows!

Voor meer informatie over odd Fellows of interesse in een keer een avond mee te maken, kijk op www.oddfellows.nl of neem direct contact op met Ruud via info@oddfellowhuis.nl. Misschien is het ook wat voor jou!

© Odd Fellowhuis 2024
Ontwikkeld door Convident